• Arbeidsmigrasjon inn til og ut av Agder 

   Tønnessen, Marianne (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   Not everyone working in Agder was born in Agder – or in Norway. Roughly one out of every seven employees in Agder today was born abroad and came to Norway as an immigrant. This chapter uses figures from Statistics Norway ...
  • Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035 

   Eika, Anders; Tønnessen, Marianne; Astrup, Kim; Nordahl, Berit Irene (NIBR-rapport;2022:10, Report, 2022)
   Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikstad kommune trenger innspill til deres arbeid med ny arealdel til kommuneplan og en boligplan. Første del av rapporten kartlegger en rekke faktorer som er viktige for utviklingen av ...
  • Bærekraftig befolkningsutvikling 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-notat;2023:106, Working paper, 2023-10)
   Notatet presenterer en kort kartlegging av litteratur om bærekraftig befolkningsutvikling, globalt og lokalt.
  • Bærekraftig befolkningsutvikling og grønn distriktsomstilling 

   Bergsli, Heidi; Tønnessen, Marianne; Ekeland, Christian Buschmann (NIBR-rapport;2023:7, Report, 2023-12)
   Rapporten handler om bærekraftig befolkningsutvikling i distriktskommuner og hvilke faktorer for attraktivitet og kompetanse som kan bidra til grønn omstilling. Rapporten beskriver indikatorer som distriktskommuner kan ...
  • Demographic Profile of Syrians in Norway 

   Tønnessen, Marianne; Dzamarija, Minja Tea; Drahus, Kristin M. (European Studies of Population; Volume 20, Chapter; Peer reviewed, 2020-01-15)
   The number and composition of Syrians in Norway changed dramatically from 2011 to 2018. Most notably, the size of the Syrian immigrant population increased from less than 1500 to 27,400 – more than an 18-fold growth. The ...
  • Emigration in the Norwegian context 2000-2020 – documentation and background information 

   Tønnessen, Marianne; Skjerpen, Terje; Syse, Astri (NIBR-notat;2023:108, Working paper, 2023-10)
   This report summarizes information relevant for statistical analyses and research that pertain to emigration from Norway in recent times
  • Fertility patterns of migrants from low-fertility countries in Norway 

   Tønnessen, Marianne; Mussino, Eleonora (Demographic Research;Volume 42, article 31, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-13)
   Background: Most research on migrant fertility focuses on immigrants from high-fertility countries who have moved to countries with lower fertility. Little is known about the fertility of immigrant women from countries ...
  • Flere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenester 

   Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 8, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-12)
   Bakgrunn:Antall innvandrere i Norge vil øke framover, primært i de eldre aldersgruppene. I denne artikkelen utdyper vi hva som sannsynligvis vil kjennetegne framtidens eldre innvandrere i Norge, og vi drøfter implikasjoner ...
  • Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (Søkelys på arbeidslivet; Årgang 38, nr. 1-2021, Journal article; Peer reviewed, 2021-05-04)
   Antall innvandrere i Norge vil øke framover, men utelukkende i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 55-66 år vil det bli nesten tre ganger så mange innvandrere de neste 20 årene. Hva vil dette bety for norsk arbeids- ...
  • Forlater de rike riket? Sammenhengen mellom nettoformue og utvandring fra Norge 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2022:2, Working paper, 2022-09)
   Bare en liten andel av befolkningen utvandrer fra Norge, selv blant de rikeste. Sannsynligheten for å utvandre er høyere blant personer som har en liten nettoformue (opptil 100 000 kroner) enn blant dem som har en stor (50 ...
  • Growing numbers of older immigrants in Norway’s future labour force - and how low emigration among older immigrants can make it possible to project their future education, employment and urbanity - EXITNORWAY POLICY BRIEF No 1 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (NIBR-kortnotat;2021:1, Research report, 2021-05)
   According to population projections, the number of immigrants in Norway will increase in the future, but exclusively in older age groups. The number of immigrants aged 55-66 years is expected to increase threefold within ...
  • How Assad changed population growth in Sweden and Norway: Syrian refugees’ impact on Nordic national and municipal demography 

   Tønnessen, Marianne; Mussino, Eleonora; Aradhya, Siddartha (Plos One;, Journal article; Peer reviewed, 2021-01-20)
   In an increasingly interconnected world, the demographic effects of wars are not confined only to war zones and neighbouring areas; wars and conflicts may also change populations far away. Without the war in Syria under ...
  • How much would reduced emigration mitigate ageing in Norway? 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (Vienna Yearbook of Population Research;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Population ageing is a topic of great concern in many countries. To counteract the negative effects of ageing, increased fertility or immigration are often proposed as demographic remedies. Changed emigration is, however, ...
  • Indikatorer for ny integreringslov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2020:19, Research report, 2020-09-16)
   Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:12, Report, 2022)
   I denne rapporten presenterer NIBR en kartlegging av innvandrernes bo- og flyttemønstre i Norge siden år 2000. Hovedresultatene viser at innvandrere i Norge bor mer sentralt enn befolkningen ellers, men at disse forskjellene ...
  • Korona-utflytterne. Hvem forlot storbyen i 2020, og vil de komme tilbake? 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2021:2, Working paper, 2021-12)
   Utflyttingen fra Oslo var rekordhøy i koronaåret 2020. Nær 8000 utvandret fra Oslo til utlandet, det var litt mer enn året før. 36000 flyttet til andre deler av Norge, og det tallet har aldri vært høyere. Vil utflytterne ...
  • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
   Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...
  • Movers from the city in the first year of Covid 

   Tønnessen, Marianne (Nordic Journal of Urban Studies;Volume 1, No. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-10)
   Cities across the world have been severely affected by the Covid-19 pandemic, and out-migration from many cities was particularly high in 2020. Some movers went abroad; others moved to other parts of the same country. Using ...
  • Municipality characteristics and the fertility of refugees in Norway 

   Andersen, Synøve Nygaard; Adsera, Alicia; Tønnessen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Abstract The study of the fertility of immigrants has received much attention in recent years, particularly in societies with fertility rates below replacement levels. However, fertility in refugee populations remains ...
  • Redusert utvandring vil gi en litt yngre (men klart større) befolkning 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (NIBR-kortnotat;2023:2, Working paper, 2023-08)
   Den norske befolkningen blir stadig eldre. I diskusjoner rundt hvordan aldringen kan bremses, er det særlig to demografiske virkemidler som trekkes fram: Flere fødsler og høyere innvandring. Begge disse kan være problematiske. ...