• Midtveisevaluering av Groruddalssatsingen 

   Ruud, Marit Ekne; Holm-Hansen, Jørn; Nenseth, Vibeke; Tønnesen, Anders (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2011, Rapport, 2011)
   Evalueringen setter fokus på foreløpige utfall og virkninger av de tiltakene som til nå er satt i gang i Groruddalssatsingen, samt vurderinger av strategier, innretninger og organisering. Analysen bygger på interne ...
  • The role of goal-setting in urban climate governance 

   Hofstad, Hege; Millstein, Marianne; Tønnesen, Anders; Vedeld, Trond; Hansen, Karsten Bruun (Earth System Governance;volume 7, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-11)
   This article argues that goal-setting is an important, albeit understudied, part of urban climate governance scholarship. By using goal-setting theory, the article introduces concepts and perspectives capable of shedding ...