• Helter i sorgens landskap : pårørendes erfaring med organdonasjon 

      Syversen, Torgunn Bø (Master thesis, 2013)
      Formål: Hensikten med denne studien er å studere menneskers erfaring fra de var pårørende til en organdonor. Teoretisk forankring: Teori og forskning på området organdonasjon, pårørende/etterlatte, sorg og håp. Metode: ...