• Foreldres opplevelser om samarbeid med helsepersonell, en kvalitativ studie 

      Lindgren, Ida; Svendsen, Torunn Jesnes (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn, hensikt, problemstilling: Foreldre til multifunksjonshemmede barn er en økende pårørendegruppe i barneavdelinger. Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om hvordan foreldrene til de multifunksjonshemmede ...