• Barnevern på tvers av landegrenser 

      Svendby, Henriette (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie og baserer seg på semistruktuert intervju med syv saksbehandlere i det kommunale barnevernet. Saksbehandlerne i oppgaven har ulike erfaringer med å jobbe med barnevern på tvers ...