• 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Report, 2010)
   På oppdrag fra Oslo kommune gjennom Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Rusmiddeletatens kompetansesenter har NOVA gjennomført en undersøkelse av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i Oslo. Spesielt ...
  • 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Report, 2010)
   This report investigates drinking habits among 15 year old young people living in Oslo. The main ambition is to reveal factors that promote and prohibit drinking in this age group. The data material is a survey data ...
  • Aktiv Oslo-ungdom 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders (NOVA Rapport 2/07, Report, 2007)
   Målet med rapporten er å gi en bred oversikt over Oslo-ungdoms treningsaktiviteter og medlemskap i idrettslag. Et spesielt fokus er rettet mot endringer over en tiårsperiode, samt betydningen av kjønn og minoritetsbakgrunn. ...
  • Aktiv Oslo-ungdom 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders (NOVA Rapport 2/07, Report, 2007)
   This report investigates sports activities and exercise habits among young people in the age of 14 to 17 years living in Oslo. Two main questions are concerned. The first is to give a broad picture in changes in the number ...
  • «Aktiv på dagtid» i Oslo 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 13/11, Report, 2011)
   Aktiv på dagtid (Apd) is a fitness program organized by the Oslo Idrettskrets (Oslo sport association) since 1995. The overarching goal is to enhance physical activity and integration of people in Oslo aged 18 to 65 who ...
  • «Aktiv på dagtid» i Oslo 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 13/11, Report, 2011)
   Aktiv på dagtid (Apd) is a fitness program organized by the Oslo Idrettskrets (Oslo sport association) since 1995. The overarching goal is to enhance physical activity and integration of people in Oslo aged 18 to 65 who ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Report, 2011)
   «Naturindeks for Norge» er en oversikt over tilstand og utvikling for biologisk mangfold i Norge. Et av målene for Naturindeksen er at den skal kunne fungere som et redskap for politikkutforming. Mot en slik bakgrunn, ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Report, 2011)
   In 2005 the political parties constituting the Norwegian Government declared that they wanted to introduce a nature index providing a picture of developmental trends in Norwegian nature. In September 2010 The Norwegian ...
  • The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (Sport, Education and Society;volume 25, issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2019-10-12)
   Growing up in a family with an affinity for sports increases the likelihood of participating in club-organised sports. Few studies to date have addressed whether the importance of family sport culture is stable or changes ...
  • Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls? 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (Sport in Society;, Journal article; Peer reviewed, 2017-11-15)
   This paper examines the participation of minority and majority youth in organized sport based on the Young in Oslo 2015 survey (response rate: 72%, N = 9.774). Four possible explanations of the minority–majority gap are ...
  • Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt? 

   Persson, Marlene; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (Tidsskrift for kjønnsforskning;Årgang 44, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-12)
   Denne artikkelen handler om idrett og kjønn. Vi tar utgangspunkt i fotball – som i dag er den mest populære idretten blant både jenter og gutter, samtidig som den er tydelig kjønnet på elitenivå. Kvinnefotball framstilles ...
  • Idrett, dataspilling og skole konkurrerende eller «på lag»? 

   Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein (Norsk pedagogisk tidsskrift;99(05), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen undersøker sammenhengen mellom skoleprestasjoner, dataspilling og trening i idrettslag blant ungdom. Analysene viser en positiv sammenheng mellom trening i idrettslag og skolekarakterer, og en negativ sammenheng mellom ...
  • Idrettsdeltakelse blant ungdom – før, under og etter koronapandemien 

   Bakken, Anders; Strandbu, Åse (NOVA Rapport;4: 2023, Report, 2023)
   Denne rapporten har to siktemål: Det ene er å gi en oppdatert beskrivelse av ungdoms treningsvaner og deltakelse i idrett. Hvor ofte trener ungdom på ulike arenaer - i idrettslag, på treningsstudio, på egen hånd og på mer ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   Naturindeks for Norge er utarbeidet for å bedre arbeidet medbiologisk mangfold, og vurderer tilstanden i ni økologiske systemer. Da den første versjonen av indeksen ble lansert høsten 2010,ble det diskusjon omkring indeksens ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   To maintain biological diversity is an important aim for Norwegian environmental policies, and the Nature index for Norway is supposed help this policy by surveying the situation for biodiversity in Norway. The nature index ...
  • Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved? 

   Persson, Marlene; Espedalen, Lars Erik; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (Sport, Education and Society;Published online 06 Sep 201, Journal article; Peer reviewed, 2019-09-02)
   Sports researchers often examine the subject of youth quitting sports through quantitative surveys using fixed-choice questionnaires. In this paper, we analyze 1,248 descriptions offered by youth in the survey Young in ...
  • Populist political right opinions and political trust among Norwegian youth 

   Seippel, Ørnulf Nicolay; Strandbu, Åse (Journal of Youth Studies;Volume 20 - Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Recent decades have seen the growth of various strands of rightwing populist political orientations, where populism and critique of immigration policies have been central. These ideological developments have caused ...
  • Seksuell trakassering og andre krenkelser i ungdomsidretten: Forekomst og mønstre i utsatthet 

   Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Denne artikkelen undersøker forekomsten av ulike typer krenkelser i ungdomsidretten, noe det er forsket lite på. Vi analyserer data fra undersøkelsen Ung i Oslo 2021 (svarprosent = 53%, 13–19 år). Deltakere som var aktive ...
  • Sexual Harassment or Just Coaching? Sport Students Making Sense of Possibly Sexualising Coach Behaviours 

   Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Sandvik, Morten Renslo (Social Sciences;Volume 11 / Issue 12, Peer reviewed; Journal article, 2022-11-24)
   Research has shown that athletes are divided in their assessment of possibly sexualising behaviours from coaches towards athletes. How they arrive at their conclusions has received less attention—yet it is crucial to ...
  • Sexual Harassment or Just Coaching? Sport Students Making Sense of Possibly Sexualising Coach Behaviours 

   Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Sandvik, Morten Renslo (Peer reviewed; Journal article, 2022)