• 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Rapport, 2010)
   This report investigates drinking habits among 15 year old young people living in Oslo. The main ambition is to reveal factors that promote and prohibit drinking in this age group. The data material is a survey data ...
  • 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Rapport, 2010)
   På oppdrag fra Oslo kommune gjennom Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Rusmiddeletatens kompetansesenter har NOVA gjennomført en undersøkelse av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i Oslo. Spesielt ...
  • Aktiv Oslo-ungdom 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders (NOVA Rapport 2/07, Rapport, 2007)
   This report investigates sports activities and exercise habits among young people in the age of 14 to 17 years living in Oslo. Two main questions are concerned. The first is to give a broad picture in changes in the number ...
  • Aktiv Oslo-ungdom 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders (NOVA Rapport 2/07, Rapport, 2007)
   Målet med rapporten er å gi en bred oversikt over Oslo-ungdoms treningsaktiviteter og medlemskap i idrettslag. Et spesielt fokus er rettet mot endringer over en tiårsperiode, samt betydningen av kjønn og minoritetsbakgrunn. ...
  • «Aktiv på dagtid» i Oslo 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 13/11, Rapport, 2011)
   Aktiv på dagtid (Apd) is a fitness program organized by the Oslo Idrettskrets (Oslo sport association) since 1995. The overarching goal is to enhance physical activity and integration of people in Oslo aged 18 to 65 who ...
  • «Aktiv på dagtid» i Oslo 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 13/11, Rapport, 2011)
   Aktiv på dagtid (Apd) is a fitness program organized by the Oslo Idrettskrets (Oslo sport association) since 1995. The overarching goal is to enhance physical activity and integration of people in Oslo aged 18 to 65 who ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Rapport, 2011)
   In 2005 the political parties constituting the Norwegian Government declared that they wanted to introduce a nature index providing a picture of developmental trends in Norwegian nature. In September 2010 The Norwegian ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Rapport, 2011)
   «Naturindeks for Norge» er en oversikt over tilstand og utvikling for biologisk mangfold i Norge. Et av målene for Naturindeksen er at den skal kunne fungere som et redskap for politikkutforming. Mot en slik bakgrunn, ...
  • The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (Sport, Education and Society;volume 25, issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2019-10-12)
   Growing up in a family with an affinity for sports increases the likelihood of participating in club-organised sports. Few studies to date have addressed whether the importance of family sport culture is stable or changes ...
  • Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls? 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (Sport in Society;, Journal article; Peer reviewed, 2017-11-15)
   This paper examines the participation of minority and majority youth in organized sport based on the Young in Oslo 2015 survey (response rate: 72%, N = 9.774). Four possible explanations of the minority–majority gap are ...
  • Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt? 

   Persson, Marlene; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (Tidsskrift for kjønnsforskning;Årgang 44, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-12)
   Denne artikkelen handler om idrett og kjønn. Vi tar utgangspunkt i fotball – som i dag er den mest populære idretten blant både jenter og gutter, samtidig som den er tydelig kjønnet på elitenivå. Kvinnefotball framstilles ...
  • Idrett, dataspilling og skole konkurrerende eller «på lag»? 

   Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein (Norsk pedagogisk tidsskrift;99(05), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen undersøker sammenhengen mellom skoleprestasjoner, dataspilling og trening i idrettslag blant ungdom. Analysene viser en positiv sammenheng mellom trening i idrettslag og skolekarakterer, og en negativ sammenheng mellom ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Rapport, 2013)
   To maintain biological diversity is an important aim for Norwegian environmental policies, and the Nature index for Norway is supposed help this policy by surveying the situation for biodiversity in Norway. The nature index ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Rapport, 2013)
   Naturindeks for Norge er utarbeidet for å bedre arbeidet medbiologisk mangfold, og vurderer tilstanden i ni økologiske systemer. Da den første versjonen av indeksen ble lansert høsten 2010,ble det diskusjon omkring indeksens ...
  • Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved? 

   Persson, Marlene; Espedalen, Lars Erik; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (Sport, Education and Society;Published online 06 Sep 201, Journal article; Peer reviewed, 2019-09-02)
   Sports researchers often examine the subject of youth quitting sports through quantitative surveys using fixed-choice questionnaires. In this paper, we analyze 1,248 descriptions offered by youth in the survey Young in ...
  • Populist political right opinions and political trust among Norwegian youth 

   Seippel, Ørnulf Nicolay; Strandbu, Åse (Journal of Youth Studies;Volume 20 - Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Recent decades have seen the growth of various strands of rightwing populist political orientations, where populism and critique of immigration policies have been central. These ideological developments have caused ...
  • Stang ut! Jenters idrettsdeltagelse i tenårene 

   Persson, Marlene Folkestad (OsloMet Avhandling 2022;Nr 19, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2022)
   I denne avhandlingen undersøker jeg jenters synkende idrettsdeltagelse utover i tenårene. Utgangspunktet for undersøkelsen er spenningen mellom idrettens rolle i den likestillingsorienterte velferdsstaten på den ene siden ...
  • Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (Sport, Education and Society;, Journal article; Peer reviewed, 2016-02-18)
   As part of an ethnographic study on young people and learning (the knowledge in motion across contexts of learning project, set in Norway), we interviewed a diverse sample of parents of young teenagers, many of whom ...
  • "Ungdom uten framtid rystet hele England" : ungdomsopptøyene i England i norske aviser 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årg 12 Nr 1, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen undersøkes framstillingen av opptøyene i England sommeren 2011 i norske aviser. Problemstillingen er hvorvidt opptøyene framstilles som politiske protester eller som ren kriminalitet og vandalisme, med ...
  • Ungdom, idrett og friluftsliv 

   Krange, Olve; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 16/04, Rapport, 2004)
   This report investigates changes in sports activities and exercise habits among Norwegian youth in the period of 1992 to 2002. Do sports organisations manage to recruit broadly? Are there differences between youth according ...