• Air to air heat pumps in Norwegian households 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Prosjektnotat 19-2012, Notat, 2012)
   I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
  • Air to air heat pumps in Norwegian households 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Prosjektnotat 19-2012, Notat, 2012)
   I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
  • At the heart of controversies: Hybrid forums as an experimental multi-actor tool to enhance sustainable practices in localized agro-food systems 

   Amilien, Virginie; Tocco, Barbara; Strandbakken, Pål (British Food Journal;, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-21)
   Purpose – The purpose of this paper is to discuss and evaluate the role of hybrid forums as tools to address specific controversies related to sustainable practices in localized agro-food systems (LAFS). Design/methodolo ...
  • Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 12-2006, Rapport, 2006)
   Nummer: 12-2006
  • Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 12-2006, Rapport, 2006)
   Nummer: 12-2006
  • Energisparende teknologier i norske husholdninger: 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina; Vittersø, Gunnar (Fagrapport 5-2015, Rapport, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr.5-2015-2015 Tilknyttede prosjekter Heat Pumps
  • "Enova anbefaler!" 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 11-2006, Rapport, 2006)
   Nummer: 11-2006
  • "Enova anbefaler!" 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 11-2006, Rapport, 2006)
   Nummer: 11-2006
  • Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998 til 2017? 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi (Oppdragsrapport nr. 2-2018, Rapport, 2018)
   Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år. Tilsvarende, i samme periode har levetiden på ...
  • Hverdagsteknologi - forbrukernes hjelpemidler i velferdssamfunnet? 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag; Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport steknologi.pdf, Rapport, 2016)
   Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved HiOA har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utredet eventuelle behov og muligheter for å utvikle en informasjonsportal om og for hverdagsteknologi og velferdsteknologi. ...
  • Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (Journal of Cleaner Production;Volume 282, 1 February 2021, 125349, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-01)
   Increasing product lifespans is one of the most effective environmental strategies and therefore repair is a part of the circular economy approach that aims to keep products and materials longer in use. This article explores ...
  • iResponse: Crowdsourcing; An Approach to Urban Environmental Governance 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi; Throne-Holst, Harald (Project report No. 5-2017, Prosjektnotat, 2017)
   The web-survey that this report is based on was carried out in autumn 2016 by TNS Gallup. Representative samples in five Norwegian cities were selected; Oslo, Region of Drammen, Stavanger, Bergen and Trondheim. A total ...
  • Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer 

   Haugrønning, Vilde; Klepp, Ingun Grimstad; Strandbakken, Pål; Laitala, Kirsi; Throne-Holst, Harald (Rapport;6-2019, Research report, 2019)
   Rapporten undersøker reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer og aktørenes synspunkter på barrierer og muligheter for utvikling av tjenestene. Det er viktig å få en bredere forståelse for hvilke muligheter og barrierer ...
  • Produktlevetid og miljø 

   Strandbakken, Pål (Fagrapport 7-2007, Rapport, 2007)
   Nummer: 7-2007
  • Produktlevetid og miljø 

   Strandbakken, Pål (Fagrapport 7-2007, Rapport, 2007)
   Nummer: 7-2007
  • Reklamasjonsfrister 

   Strandbakken, Pål; Bøyum, Live Standal (Oppdragsrapport nr. 7-2017, Rapport, 2017)
   Økt levetid for produkter gir redusert energibruk, redusert forurensning og redusert materialbruk. Derfor forutsetter vi helt generelt at langsommere utskiftingstakt er en miljømessig fordel. Det kan være vanskelig for ...
  • User Involvement of People with Mild Disabilities in Technology Innovations: Does It Make a Difference? 

   Borch, Anita; Strandbakken, Pål (Social Inclusion;Vol 7, No 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-04)
   In this study, we explored the role of people with mild forms of visual, hearing, physical, and cognitive impairments in innovation processes. Our research questions are: do the product evaluations by people with mild ...