• Air to air heat pumps in Norwegian households 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Prosjektnotat 19-2012, Notat, 2012)
   I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
  • Air to air heat pumps in Norwegian households 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Prosjektnotat 19-2012, Notat, 2012)
   I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
  • At the heart of controversies: Hybrid forums as an experimental multi-actor tool to enhance sustainable practices in localized agro-food systems 

   Amilien, Virginie; Tocco, Barbara; Strandbakken, Pål (British Food Journal;, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-21)
   Purpose – The purpose of this paper is to discuss and evaluate the role of hybrid forums as tools to address specific controversies related to sustainable practices in localized agro-food systems (LAFS). Design/methodolo ...
  • Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 12-2006, Report, 2006)
   Nummer: 12-2006
  • Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 12-2006, Report, 2006)
   Nummer: 12-2006
  • Energisparende teknologier i norske husholdninger: 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina; Vittersø, Gunnar (Fagrapport 5-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr.5-2015-2015 Tilknyttede prosjekter Heat Pumps
  • "Enova anbefaler!" 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 11-2006, Report, 2006)
   Nummer: 11-2006
  • "Enova anbefaler!" 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 11-2006, Report, 2006)
   Nummer: 11-2006
  • Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998 til 2017? 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi (Oppdragsrapport nr. 2-2018, Report, 2018)
   Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år. Tilsvarende, i samme periode har levetiden på ...
  • Hverdagsteknologi - forbrukernes hjelpemidler i velferdssamfunnet? 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag; Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport steknologi.pdf, Report, 2016)
   Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved HiOA har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utredet eventuelle behov og muligheter for å utvikle en informasjonsportal om og for hverdagsteknologi og velferdsteknologi. ...
  • Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (Journal of Cleaner Production;Volume 282, 1 February 2021, 125349, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-01)
   Increasing product lifespans is one of the most effective environmental strategies and therefore repair is a part of the circular economy approach that aims to keep products and materials longer in use. This article explores ...
  • iResponse: Crowdsourcing; En tilnærming til miljøstyring i byer 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi; Throne-Holst, Harald (Project report No. 5-2017, Report, 2017)
   The web-survey that this report is based on was carried out in autumn 2016 by TNS Gallup. Representative samples in five Norwegian cities were selected; Oslo, Region of Drammen, Stavanger, Bergen and Trondheim. A total ...
  • Issues of Social License to Operate for Feed producers for Aquaculture 

   Throne-Holst, Harald; Bøyum, Live; Borgen, Svein Ole; Strandbakken, Pål (SIFO notat;5-2023, Report, 2023)
   This white paper is a delivery from the ImprovAFish project, work package 4: Responsible Research and Innovation. We have explored how feed producers for aquaculture can achieve a social license to operate. Through a ...
  • Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer 

   Haugrønning, Vilde; Klepp, Ingun Grimstad; Strandbakken, Pål; Laitala, Kirsi; Throne-Holst, Harald (Rapport;6-2019, Research report, 2019)
   Rapporten undersøker reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer og aktørenes synspunkter på barrierer og muligheter for utvikling av tjenestene. Det er viktig å få en bredere forståelse for hvilke muligheter og barrierer ...
  • Positioning product longevity in Norwegian environmental policy 

   Heidenstrøm, Nina; Strandbakken, Pål (Conference object, 2021)
   With an increasing interest in the circular economy, current environmental policies in Europe aim to prepare economies for a ‘green’ transition. Contrary to circularity, however, product longevity has yet to become a policy ...
  • Product lifetime in European and Norwegian policies 

   Heidenstrøm, Nina; Strandbakken, Pål; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi (Report;11-2021, Report, 2021)
   The objective in this report is to better understand how the increased product lifetime option has been positioned in policies over the past twenty years. By means of policy document analysis, we explore product lifetime ...
  • Produktlevetid og miljø 

   Strandbakken, Pål (Fagrapport 7-2007, Report, 2007)
   Nummer: 7-2007
  • Produktlevetid og miljø 

   Strandbakken, Pål (Fagrapport 7-2007, Report, 2007)
   Nummer: 7-2007
  • Reklamasjonsfrister 

   Strandbakken, Pål; Bøyum, Live Standal (Oppdragsrapport nr. 7-2017, Report, 2017)
   Økt levetid for produkter gir redusert energibruk, redusert forurensning og redusert materialbruk. Derfor forutsetter vi helt generelt at langsommere utskiftingstakt er en miljømessig fordel. Det kan være vanskelig for ...
  • User Involvement of People with Mild Disabilities in Technology Innovations: Does It Make a Difference? 

   Borch, Anita; Strandbakken, Pål (Social Inclusion;Vol 7, No 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-04)
   In this study, we explored the role of people with mild forms of visual, hearing, physical, and cognitive impairments in innovation processes. Our research questions are: do the product evaluations by people with mild ...