• Behavioral studies of memory: conditional discrimination techniques 

   Strandbakken, Lars (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   A presentation of various conceptual problems and challenges in the field of memory research is presented in Article 1. After giving examples of approaches to the phenomenon by the disciplines of behavior analysis and ...
  • Bruk av en morfingprosedyre i trening av ansiktsgjenkjenning hos en person med demens 

   Arntzen, Erik; Strandbakken, Lars; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   En forsinket matching-to-sample prosedyre ble brukt for å etablere klasser av stimuli bestående av "navn" (auditiv stimulus) (A), navn (tekst stimulus) (B) og bilde av ansikt (visuell stimulus) (C) relasjoner av ansatte i ...