• Mobbing i barnehagen, en kvalitativ studie 

      Strand, Sol Helen (Master thesis, 2019)
      Denne studien dreier seg om mobbing i barnehagen og hvordan pedagogiske ledere forstår mobbebegrepet og arbeider for å forebygge mobbing. Barnehagene har et ansvar om å forebygge mobbing i barnehagen. Jeg ønsker å undersøke ...