• Prismarginer for kjøtt 1989-1999 

   Strand, Marit (Rapport 1-2001, Report, 2001)
   Nummer: 1-2001
  • Prispåslag for meierivarer 1983 -1999 

   Strand, Marit (Arbeidsnotat 12-2000, Notat, 2000)
   Dette notatet om marginberegninger på meierivarer er en del av prosjektet margin­undersøkelser for jordbruksbaserte matvarer. Delprosjektet har som hovedformål å kartlegge prisstrukturen i distribusjonskanalen fra produsent ...