• Lærarrolla i ulike tider 

      Strømnes, Åsmund Lønning (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2007)
      Fagleg innlegg på seminar for Christer Brusling ved Senter for profesjonsstudier (SPS) 3. mai 2007