• Vekterbransjens samfunnsbidrag i Norge 

      Andersen, Bengt; Storm-Mathisen, Frøja (AFI-rapport;2023:16, Report, 2023-09-19)
      Vekter- eller sikkerhetsbransjen blir en stadig mer og mer synlig sektor og aktør i det norske samfunnet. I denne rapporten ser vi nærmere på om sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag er kjent, anerkjent og ikke minst ...