• Programmering i norske lærebøker i matematikk 

      Stokkenes, Johannes Habbestad (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven handler om programmering i matematikkfaget. I arbeidet med Fagfornyelsen ble det fastsatt nye læreplaner i norsk skole, og det ble vedtatt at programmering skulle bli en integrert del av matematikkfaget. ...