• Ammestart under en global pandemi 

   Thorsteinsen, Cathrine; Stette, Ann Helen Høghjelle (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
   Hensikt: Å gi et innblikk i førstegangsfødendes ammestart under en periode hvor rutinene i føde- og barselomsorgen har vært endret. Dette vil kunne gi grunnlag for å vurdere om helsevesenet har klart å fremme amming i tråd ...
  • Covid-19: ammestart under en global pandemi 

   Stette, Ann Helen Høghjelle; Thorsteinsen, Catherine; Henriksen, Lena (Sykepleien Forskning;16 (85747), Peer reviewed; Journal article, 2021-05-11)
   Bakgrunn: Amming og morsmelk har en rekke helsefordeler for både mor og barn. For at kvinner skal få til ammingen, er det viktig med støtte fra partneren deres, og helseinstitusjonen må ha en strukturert og positiv tilnærming ...