• Spredt utbygging og jordvern 

      Bloch, Vilni Verner Holst; Bye, Anne Snellingen; Steinnes, Margrete; Saglie, Inger-Lise; Falleth, Eva Irene (NIBR-rapport 2006:06, Report, 2006)
      I prosjektet er det gjennomført en landsdekkende undersøkelse av omfang og utbygging på jordbruksarealer. Spredt utbygging er den viktigste formen for nedbygging av jordbruksarealer sammenlignet med tettstedsutvidelser. ...