• BOIS 

      Steensgaard, Katinka (MEST;2022, Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven har tittelen "BOIS", og tar for seg hva som kan være mulighetsrommet for opplevelsesskaping i en utforskning av maskulinitet gjennom dragkinguttrykket. Forskningen har foregått som arts-based research, med ...