• Nye regler for midlertidige ansettelser i staten. En effektevaluering 

      Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild H. (AFI Rapport;03/2019, Research report, 2019-05)
      Denne rapporten er en evaluering av lovendringer knyttet til midlertidige ansettelser i staten som følger av overgangen fra tjenestemannsloven til statsansatteloven i 2017. Rapporten baserer seg på dokumentstudier, survey ...