• Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging 

   Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro Sandkjær; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat;2020:04, Research report, 2020)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), ...
  • Sosial kapital og grensedragninger på «vestkantens østkant» – sosial blandingspolitikk i en norsk kontekst 

   Staven, Helle Dyrendahl (Nordic Journal of Urban Studies;Volume 1, No. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-30)
   En av ideene bak sosial blandingspolitikk er at individer som bor i samme nabolag, danner nettverk og sosiale relasjoner på tvers av klasse og etnisitet. Antagelsen er at personer fra lavere klasser og/eller med ...
  • Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset 

   Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Berge, Sara; Dalseide, Astri Margareta; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2019:18, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Furuset gjennomført høsten 2019. Analysen inngår i bydelens programplan for Groruddalsatsingens delprogram nærmiljø for 2019 og vil bli lagt til ...