• Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2 

      Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Spjelkaik, Øystein (AFI FoU-resultater;04, Research report, 2019-05)
      Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er den ...