• Variasjoner i kommunale tildelingsvurderinger av helse- og omsorgstjenster til eldre 

      Syse, Astri; Øien, Henning; Solheim, Mari Bugge; Jakobsson, Niklas (Tidsskrift for velferdsforskning;18(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Utgiftene til helse- og omsorgshjelp øker ettersom befolkningen eldes og tjenestestandarden høynes. Individer skal like fullt tildeles «nødvendige helsetjenester ». Det er imidlertid liten kunnskap om variasjonen i ...