• Optimal oksygenbehandling av barn 

      Soini, Ulla Marie (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn og hensikt: Det er lite forskningskunnskap som omhandler oksygenbehandling av barn. Hensikten med masteroppgaven er å beskrive sykepleiernes kunnskapsgrunnlag ved vurdering av oksygenbehov til barn. Dette handler ...