• Frisk fra depresjon - hva holder en frisk? 

      Smedtorp, John Edmund Kvalø (Master thesis, 2019)
      Depresjon er en tiltagende utfordring med tanke på sykdomsbelastning og arbeidsdeltakelse i vårt land og globalt. Et høyt antall av de som har vært deprimert en gang, vil bli deprimert igjen…og igjen. Ut fra så vel et ...