• Human endonuklease V- Isoformer og aktivitet i makrofager og T-celler 

      Storbråten, Marielle; Skurdal, Eivind (Bachelor thesis, 2019-05-23)
      Human Endonuklease V er et enzym som kutter ved inosiner i RNA in vitro. Den overordnede hensikten med denne oppgaven var å studere isoformene 282, 308 og 309 for å få en bedre forståelse av in vivo funksjonen til human ...