• Barrierer mot arbeid 

   Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI Rapport 2013:10, Research report, 2013)
   På oppdrag fra Arbeidsdepartementet arrangerte Arbeidsforskningsinstituttet seminaret ”Barrierer mot arbeid for langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet”. Representanter fra forskning, ...
  • Barrierer mot arbeid 

   Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI Rapport 2013:10, Report, 2013)
   På oppdrag fra Arbeidsdepartementet arrangerte Arbeidsforskningsinstituttet seminaret ”Barrierer mot arbeid for langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet”. Representanter fra forskning, ...
  • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Spjelkavik, Øystein; Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   Evalueringsoppdraget er bestilt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å utarbeide bredere og mer systematisk kunnskap om konsekvensene av at NAV selv gjennomfører arbeidsavklaring og følger opp sine brukere. Dette er ...
  • Medieantropologi i en ny tid: Klausens relevans for dagens medie-Norge 

   Skjælaaen, Gudrun Rudningen (Norsk Antropologisk Tidsskrift;Årgang 29, nr. 1–2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-28)
   Arne Martin Klausens studie av Dagbladet på midten av 80-tallet og boka Med Dagbladet til tabloid, en studie i dilemmaet børs og katedral (1986) står som ett av de viktigste bidragene i norsk medieantropologi. Ved å følge ...
  • Samspill eller svarteperspill? 

   Pettersen, Karen-Sofie; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI Rapport 2014:10, Research report, 2014)
   Prosjektets formål har vært å kartlegge gråsoner og klargjøre ansvarsforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for mennesker med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (RoP-lidelser) med voldsproblematikk. ...
  • Visual Inquiry: Exploring embodied organizational practices by collaborative film-elicitation 

   Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk (Journal of management inquiry;1(17), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Analysis of visual data is underdeveloped in visual research, and this article gives a methodological contribution on how to perform collaborative video research on organizational practices, combining ethnographic methods ...