• Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er» 

      Singstad, Gyda; Zangi, Heidi Andersen; Knutsen, Ingrid Ruud (Sykepleien Forskning; 2020;15(82030):(e-82030), Journal article; Peer reviewed, 2020-09-02)
      Bakgrunn: Fibromyalgi kjennetegnes ved utbredte muskelsmerter og utmattelse og kan medføre stor sykdomsbelastning, sykefravær og behov for helsetjenester. Behandlingstilbudet er begrenset, og mange opplever å bli møtt med ...