• Erfaringer med et glutenfritt kosthold: En kvalitativ studie 

   Sende, Karla (MAEH;2020, Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Cøliaki er en av de mest utbredte og livslange matrelaterte sykdommer i verden, og prevalensen av cøliaki øker. Den eneste behandlingen for cøliaki er et livslangt og strengt glutenfritt kosthold. Ut ifra det vi ...
  • Experiences of managing a gluten-free diet on multiple levels of society: a qualitative study 

   Garnweidner-Holme, Lisa; Sende, Karla; Hellmann, Monica; Henriksen, Christine; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Myhrstad, Mari; Telle-Hansen, Vibeke (BMC Nutrition;6, Article number: 65 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-11-23)
   Background: Coeliac disease (CD) is an immune-mediated enteropathy against dietary gluten. The treatment for CD is a strict life-long gluten-free (GF) diet, which has a profound effect on a person’s life. In recent years, ...