• Nyhetskriterier i norsk klimajournalistikk – En eksplorerende studie 

      Schwebs, Ine Julia Rojahn (Master thesis, 2023)
      Hvilke nyhetskriterier går igjen i norsk klimajournalistikk? Denne masteroppgaven benytter en eksplorerende tilnærming i analysen av 327 nettartikler publisert av NRKs klimaredaksjon i tidsrommet 29.11.2019 til 11.10.21. ...