• En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune 

   Schou, Arild; Lorentzen, Hilde (NIBR-notat 2009:105, Notat, 2009)
   Øvre Eiker kommune gjennomførte høsten 2008 et Innbyggerakademi som er en møteplass mellom kommunens innbyggere, ansatte og politikere. Hensikten med akademiet er å utvikle en tilrettelagt møteplass der kommune og innbygger ...
  • Decentralisation in conflict and post-conflict situations 

   Schou, Arild; Haug, Marit (NIBR-notat 2005:139, Notat, 2005)
   Last ned gratis This paper reviews the literature on decentralization in multiethnic states with the objective of exploring key issues in the literature, identifying research gaps and suggesting policy recommendation for ...
  • EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner 

   Indset, Marthe; Schou, Arild; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2018:13, Report, 2018)
   Norsk kommunesektor berøres politisk og rettslig av EU/EØS. Rapporten dokumenter resultatene av en kartlegging av sakslistene fra et representativt utvalg kommunestyre- og fylkestingmøter i 2017. Kartleggingen har vurdert ...
  • EU-programmer: deltagelse og nytte for kommunesektoren 

   Schou, Arild; Indset, Marthe (NIBR-rapport 2015:19, Report, 2015)
   Rapporten redegjør for omfanget av kommunal- og fylkeskommunal deltagelse i EU-programmer i programperioden 2007-2013. Med EU-programmer menes EØS finansieringsordningene, programmene som ble gjennomført i Norge gjennom ...
  • Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet 

   Schou, Arild; Lynnebakke, Brit (NIBR-rapport 2017:5, Report, 2017)
   Både folkehelsepolitikken og integreringspolitikken har fokus på deltagelse og livskvalitet. I denne rapporten foretar vi en analyse av de to politikkområde, både med tanke på å indentifisere berøringspunkter og synergieffekter ...
  • Lokal oversikt over folkehelsen 

   Lid, Stian; Vedeld, Trond; Schou, Arild; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2015:13, Report, 2015)
   Denne rapporten er resultatet av en følgeevaluering av Vestfold fylkeskommunes «erfaringsfylkeprosjekt» på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med erfaringsfylkeprosjektet er at Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med to ...
  • Popular participation in decentralised service delivery and social funds 

   Schou, Arild (NIBR-notat 2002:124, Notat, 2002)
   This working paper is a desk study about mechanisms of popular participation in public and private service delivery in developing countries with a particular reference to countries in Ssssub-Saharan Africa. It concludes ...
  • Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Schou, Arild (NIBR-rapport 2014:21, Research report, 2014)
   En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart med et spesielt blikk på innvandrerrike kommuner. Dette prosjektet gjør opp status for kommunenes helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid to år ...