• HøgskoSchmidt, Lene regionale betydning 

   Arbo, Peter; Sæther, Bjørnar; Mønnesland, Jan; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:09, Report, 2000)
   Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskoSchmidt, Lene løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt næringsliv, ...
  • Kunnskapsøkonomi og klynger 

   Sæther, Bjørnar; Onsager, Knut (NIBR-rapport 2003:04, Report, 2003)
   Rapporten drøfter begreper som kunnskapsøkonomi og klynger, og analyserer empirisk betingelser og mekanismer bak framveksten av en kunnskapsintensiv næringsklynge i Halden.