• Kulturarv og danning sin rolle i religionsfaget 

      Sæbø Nilsen, Erlend (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven tar for seg danning knyttet til ulike perspektiver på religion og kulturarv i det norske skolefaget KRLE. I oppgaven presenterer jeg ulike danningsteorier som et grunnlag for en analytisk presentasjon og ...