• Kommuner og lærere - Farlige forbindelser? 

      Lauvdal, Torunn; Rymoen, Espen; Grooss, Bent-Ole (AFI Rapport 1998:3, Research report, 1998)
      Denne rapporten tar for seg spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser det har for kommunene som arbeidsgivere at de må forholde seg til to ulike forhandlingssystemer og avtaleverk, lærernes på det statlige forhandlingsområdet ...