• Sentrale variabler i forståelsen av spilleavhengighet 

   Revheim, Kari; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Spilleavhengighet er et sterkt voksende fenomen. Det gjør at behovet for å forstå forhold som påvirker spilleavhengighet er viktig. I denne artikkelen diskuteres det atferdsanalytiske perspektivet i forståelsen av ...
  • Spilleavhengighet og atferdsanalyse 

   Revheim, Kari (MALKS 2011;, Master thesis, 2011)
   Excessive gambling is a growing problem in the world, and the prevalence is approximately 1-2 % Petry (2005) . Hence the need for effective treatment is increasing. Article 1 consists of five different disciplines view ...