• Erfaringer og utfordringer med vurdering i KRLE-faget i ungdomsskolen 

      Reinertsen, Trine Linde (Master thesis, 2023)
      I denne studien har jeg undersøkt hvordan ungdomsskolelærere praktiserer vurdering, hvilke utfordringer de møter og hvilken konsekvens innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, ofte omtalt som fagfornyelsen, ...