• Auditors' understanding of evidence: A performance audit of an urban development programme 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Johnsen, Åge (Evaluation;17 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-07)
   This article uses a case study to analyse two main dilemmas that performance auditors face when auditing complex interventions in governance. The first dilemma, concerning the performance auditors’ roles as improvement ...
  • Bærekraft i offentlige anskaffelser: Hvordan iverksettes bærekrafthensyn i offentlige anskaffelser av mat- og måltidstjenestekontrakter og hvilke utfordringer kan oppstå? 

   Mohammad, Eman; Fritzman, Ingebjørg (Master thesis, 2022)
   Bærekraftig utvikling og arbeidet med å møte bærekraftsmålene er en stor satsing i Norge og de seneste årene har arbeidet vært målrettet for å møte krav til reduksjon av matsvinn og valg av matvarer med lavere klimabelastning. ...
  • Ekstra fridager til seniorer 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (AFI Notat 2010:4, Research report, 2010)
   Denne undersøkelsen omhandler seniorer i statlige virksomheter med en relativt stor andel ansatte på 61 år og over. Et stort flertall av dem som svarte på spørreundersøkelsen, jobbet i Universitets- og høyskolesektoren. ...
  • Exploring the relationship between trust and participatory processes: Participation in urban development in Oslo, Madrid and Melbourne 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Ruano, Jose (Journal article, 2021)
   Few government participation initiatives allow real influence on decision making in urban development. Participation mostly remains a method of collecting information with the aim of improving public services. Some research ...
  • Faste grep om helsa i hektiske kontor 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2010:14, Research report, 2010)
   Denne undersøkelsen viser at arbeidstakere som jobber som helsesekretærer i hovedsak er kvinner og at de fleste jobber i deltidsstillinger ved fastlegekontor med relativt få ansatte. Helsesekretærene hadde beskjedne ...
  • Friluftscene eller flerbrukshall? - om medvirkning i politiske beslutningsprosesser i Områdeløft Tøyen 

   Ophaug, Espen (Master thesis, 2016)
   Medvirkning i politiske beslutningsprosesser har blitt en stadig viktigere verdi i nasjonal og lokal politikk. Med utgangspunkt i Områdeløft Tøyen - et program for fysisk oppgradering og sosial utvikling av Tøyen i Bydel ...
  • Hensiktsmessig oppgavedeling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2014:9, Research report, 2009)
   Både ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i skole-, barnehage- og helsesektoren opplever større arbeidspress blant annet som følge av flere utenomfaglige oppgaver, økende krav til dokumentasjon og rapportering. Disse oppgavene ...
  • Key Insights into What Makes Public Organizations Learn from Training Programs 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Nordic Journal of Working Life Studies;, Journal article; Peer reviewed, 2021-10-19)
   Public organizations often operate in rigid environments with standardized procedures that are not conducive to learning, yet it is crucial that they continuously improve at solving their societal tasks in a satisfactory ...
  • En ny mulighet – brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009:11, Report, 2009)
   Deltakerne i denne undersøkelsen er svært forskjellige. Både når det gjelder alder, kjønn, etnisitet, arbeidserfaring og utdanning har de svært ulike kjennetegn. Til tross for stor variasjon er det en overvekt av ...
  • Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører 

   Aksnes, Siri Yde; Breit, Eric; Eimhjellen, Ivar; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport;2020:10, Research report, 2020-01)
   Rapporten beskriver omfanget av og erfaringene med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører om tiltak for arbeidsinkludering. Rapporten identifiserer samarbeidsrelasjoner mellom Nav og ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI FoU-resultat 2014, Research report, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI FoU-resultat, Report, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne.
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
  • Performance audit as a contribution to change and improvement in public administration 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vabo, Signy Irene (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The last 30 years of the New Public Management ‘regime’ in many western countries have resulted in increased use of audit and other control mechanisms. These mechanisms are supposed to contribute both to accountability and ...
  • Resident Participation in an Era of Societal Self-Organisation: The Public Administrative Response in Tøyen 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ophaug, Espen (Scandinavian journal of public administration;Vol 22, No 2, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Participatory measures are widely acclaimed as a solution enabling public administrations to become more responsive to citizens. Research has nevertheless documented that, despite intentions, residents end up feeling ...
  • Sais Work Against Corruption In Scandinavian, South-European And African Countries: An Institutional Analysis 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gonzales-Diaz, Beleb; Enrico, Bracci; Carrington, Thomas; Hathaway, James Carl; Jeppesen, Kim Klarskov; Steccolini, Ileana (British Accounting Review;Volume 51, Issue 5, September 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-08-11)
   International pressures on Supreme Audit Institutions (SAIs) to fight corruption are increasing. Nevertheless, SAIs lack a clear mandate and may appear ineffective in their anticorruption work. Using an institutional ...
  • Seniorpolitikk – virker virkemidlene? 

   Hilsen, Anne Inga; Salomon, Robert; Heen, Hanne; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Rusnes, Ingrid; Skarpaas, Ingebjørg; Ødemark, Guro (AFI Rapport 2010:4, Report, 2010)
   Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvorfor og hvordan bidrar ulike seniorpolitiske tiltak til å forlenge yrkesdeltakelsen til seniorer i ulike ...
  • Seniortiltak i Ås kommune 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009: 6, Report, 2009)
   Notatet tar for seg seniortiltak i Ås kommune. Undersøkelsen har ambisjon om å belyse årsaker til at seniorene velger å stå i jobb eller gå av med pensjon. Undersøkelsen viser at seniorene ofte befinner seg i en ...
  • Storbyfaktoren 

   Brattbakk, Ingar; Nyhus, Ole Henning; Andersen, Bengt; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Iversen, Jon Marius Vaag (Rapport 2016:13, Report, 2016)
   Hva særpreger storbykommunenes sosiale og økonomiske utfordringer? På oppdrag for KS sitt «Program for storbyrettet forskning» har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske ...
  • Successful scaling of Edible City Solutions to promote food citizenship and sustainability in food system transitions 

   Plassnig, Sara Noémie; Pettit, Marisa; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Säumel, Ina (Frontiers in Sustainable Cities;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Sustainable, productive and biodiversity-friendly urban landscapes are a strategic step in transitioning to future-proof, liveable and healthy cities Edible nature-based solutions, otherwise known as “Edible City Solutions”, ...