• Hvilke studenter er best til å verdsette selskaper på Oslo Børs? 

      Rahimi, Sayed; Røkke, Tor Gunnar (Master thesis, 2018)
      I denne oppgaven studerer vi verdsettelsesoppgaver skrevet av studenter på bachelor og masternivå på høgskoler og universiteter i Norge. Vi undersøker sammenhengen mellom studentenes treffsikkerhet i kursestimater og ...