• Keisersnitt på eget ønske - en systematisk litteraturstudie 

      Wirak, Hild Merete Malo; Rønningen, Terese Langhelle (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Keisersnitt øker i den vestlige verden. Det er sammensatte årsaker til dette. En av årsakene antas å være kvinner som ønsker seg elektive keisersnitt uten at det foreligger medisinsk indikasjon. Hensikten med ...