• Analytical study of long floating pontoon bridges subject to tidal variations 

   Lindersson, Emil Ingvar; Rønning, Tord; Ellefsen, Per Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   Statens vegvesen jobber med å bygge en ferjefri forbindelse mellom Kristiansand og Trondheim. En av de mest utfordrende fjordkryssingene er Bjørnafjorden. Fire forskjellige løsninger har blitt presentert; tre buede- og en ...
  • Installation analysis of a long floating pontoon bridge 

   Rønning, Tord; Bero, Lalesh (Master thesis, 2023)
   The Norwegian ferry free E39 project aims to cut the current travel time by half from Kristiansand in the south to Trondheim in the north. Crossing the Bjørnafjord, investigated in this thesis, using conventional pier ...