• Arealnormer 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Guttu, Jon; Pløger, John (NIBR prosjektrapport 2000:03, Report, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Etikk i planlegging- og i planpraksis 

   Pløger, John (NIBR-rapport 2004:06, Report, 2004)
   Rapporten er et første studium av etikk i planegging her i landet. Formålet har vært å identifisere etiske verdier i spill i planpraksis med Oslo som case. Gjennom analyser av etikk i planteorien, planpolitikken og prosjekter ...
  • Kommunikativ planlegging og demokrati 

   Pløger, John (NIBR-rapport 2002:17, Report, 2002)
   I forlengelse av et tidligere notat Kommunikativ planlegging: mellom kommunikasjon og retorikk (NIBR-notat 1998:106) utdypes og utvikles diskusjonen og kritikken av teorier om kommunikativ planlegging. Denne rapporten er ...
  • Det senmoderne nærmiljø - livsformer og bykultur 

   Pløger, John (NIBR-rapport 2002:16, Report, 2002)
   Rapporten foretager en komparativ analyse af teori og praksis mht. nærmiljøplanlægning og politik i Danmark og Norge udfra fire case-studier. Det sker gennem et studie af (1) dokumenteret forskning omkring nærmiljø-i-by i ...