• Tidlig identifisering av sepsis 

      Persson, Morgan (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sykehus. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie. Formålet med studien er å gi oppdatert og god forståelse av kunnskapen til den ...