• Digitale verktøy som hjelpemiddel for begrepslæring 

      Paymard, Sara (Bachelor thesis, 2018-04)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan digitale verktøy kan tilrettelegge for læring og utvikling hos elever i arbeid med begrepslæring, med fokus på flerspråklige elever. Oppgaven vil belyse problemstillingen; ...