• Seksualundervisning: I ukjent farvann? 

      Paulic, Predrag (Bachelor thesis, 2017-04-20)
      Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet ...