• Action research for democracy - A Scandinavian approach 

   Pålshaugen, Øyvind (International Journal of Action Research;10(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Many proponents of action research for democracy seem to presuppose that to anchor action research in democratic ideals is a sufficient base for action researchers to legitimate their democratic purposes and intentions. ...
  • Dialogues in innovation: Interactive learning and interactive research as means for a context sensitive regional innovation policy 

   Pålshaugen, Øyvind (International Journal of Action Research;10(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Theoretical and empirical studies that demonstrate and discuss the importance of interactive learning for releasing the innovation potential within national as well as regional innovation systems have been steadily increasing ...
  • Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Sehrish, Akhtar (AFI Rapport;2020:07, Research report, 2020-11)
   I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet ved Arbeidsforskningsinstituttet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder ...
  • Hva lærerne ikke kan! 

   Borg, Elin; Christensen, Hanne; Fossestøl, Knut; Pålshaugen, Øyvind (AFI Rapport 2015:6, Report, 2015)
   Rapporten inngår som andre og avsluttende leveranse i prosjektet «Et lag rundt læreren». Rapporten presenterer fem ulike og testbare modeller for «et lag rundt læreren» og som er utviklet på bakgrunn av en systematisk og ...
  • Jammen hjalp det ikke! 

   Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin (AFI FoU-resultat 2018:08, Research report, 2018)
   Prosjektet «Skolen som arena for barn og unges psykiske helse» er gjennomført på oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) i perioden mai 2013–juni 2018. Direktoratene ønsket å iverksette et ...
  • Promoting Students’ Mental Health: A Study of Inter-professional Team Collaboration Functioning in Norwegian Schools 

   Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind (September 2019, Volume 11, Issue 3, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-09-22)
   Collaboration between different professions is thought to be important for mental health work in schools. However, highquality collaboration is often difficult to achieve in practice, and there is little research available ...
  • Sluttrapport lederutviklingsprogrammet Kunstens kvinner 

   Amble, Nina; Pålshaugen, Øyvind (AFI FoU-Resultat 2009, Research report, 2009)
   Lederutviklingsprogrammet skulle være et tilbud til kunstens og kulturens kvinner. Først og fremst de som ønsket eller hadde som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – første underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina (Research report, 2016-12-31)
   Denne første underveisrapporten beskriver bakgrunnen for forskningsevalueringen av en modell for systematisk frafallsforebygging i videregående skole som prøves ut i fire fylkeskommuner fra høsten 2016. Rapporten gjør rede ...