• Følelser på avveie? 

      Ovedal, Ane Selma; Wold, Mirjam (Master thesis, 2011)
      Pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse (BPF) kan på grunn av sine symptomer, hjelpesøkende atferd og utrygghet i nære relasjoner være en utfordring for helsearbeidere som arbeider med dem. Selv om pasientene ...