• Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming 

      Hagen, Aina Landsverk; Osuldsen, Jenny B (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol.14 Nr.1, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-19)
      Når et sted skal utvikles, er kunnskap om lokalbefolkningens ønsker, innspill og behov avgjørende for både god planlegging og gjennomføring. I økende grad ser vi at kommunale myndigheter, planleggere, urbanister og arkitekter ...