• Støtte fra sine egne: likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner 

      Olsen, Bennedichte C.R. (Fontene forskning;(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Å bli møtt med bakgrunn i egenbaserte erfaringer danner grunnlaget for det organiserte likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Arbeidet kommer til uttrykk i en-til-en-relasjoner, i grupper, ansikt-til-ansikt, ...