• Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST 

   Olberg, Dag (NOVA Rapport 8/06, Report, 2006)
   Denne rapporten omhandler arbeidstidsordninger i barneverninstitusjoner og behandlingstiltaket Multisystemisk terapi (MST). Bakgrunnen for undersøkelsen er dels at flere institusjoner har begrunnet lange turnuser med ...
  • Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST 

   Olberg, Dag (NOVA Rapport 8/06, Report, 2006)
   This study was commissioned by the Norwegian Ministry of Children and Equality. It gives an overview of working time arrangements in residential child welfare units and Multisystemic Therapy (MST). Two main research questions ...