• Jordmor i møte med den overvektige gravide 

      Nystuen, Irene (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
      Hensikt Å være overvektig og gravid medfører risiko for mor og barn. Det er derfor viktig å undersøke i hvilken grad de overvektige gravide får individuell oppfølging i svangerskapsomsorgen når det gjelder livsstil. ...