• Hvilken rolle har kunst og håndverk som et yrkesforberedende fag? 

      Nykmark, Line (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om hvordan kunst- og håndverksfaget forbereder barn og unge for en fremtid i samfunns- og arbeidsliv. Med et utgangspunkt i tematikken knyttet til yrkesvalg og hvordan ...