• Samhandlingsreformens konsekvenser for sykepleiere på sykehjem 

      Norman, Siri Foss (Bachelor thesis, 2017-03)
      Bakgrunn for oppgaven er innføringen av Samhandlingsreformen i 2012. Reformen førte med seg en rekke nye arbeidsoppgaver for kommunehelsetjenesten. Blant annet medførte redusert liggetid på sykehus og kommunal overtakelse ...