• Arbeidsmiljø og arbeidshelse – en forenklet kunnskapsoversikt 

   Nordberg, Tanja; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Drange, Ida; Massey, David; Enehaug, Heidi; Lescoeur, Kristine; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy (AFI Rapport;2023:18, Report, 2023)
   Dette er en forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse i norsk arbeidsliv i perioden 2012–2022. I rapporten presenteres kjennetegn ved den norske forskningen på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Rapporten ...
  • Protokoll: forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse 

   Nordberg, Tanja; Drange, Ida; Massey, David; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Enehaug, Heidi; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Eveline; Lescoeur, Kristine; Nilsen, Wendy (AFI-notat;2023:03, Working paper, 2023-06)
   Dette er en protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt (‘scoping review’) over norsk forskning på arbeidsmiljø og -helse. Arbeidsmiljø og arbeidshelse er et viktig og stort forskningstema i Norge. Det er et fagfelt som ...